Dag: 3. januar 2017

Et løft inn i et nytt år

Året takker av i samme dur som det har forløpt: Med skrangling og during og gjønging. Været har rava rape drukkent omkring i dagesvis, med sletter og sklette og blautblest i vill uorden, årstida ligner aller minst på seg sjøl, og det er knapt en snøflekk å spore opp såpass at en skitur kan kvitteres […]

Les mer